Het jaar van Avans200

En het was een jaar!

We keken terug op 200 jaar geschiedenis en kijken vooruit naar de toekomst.

Kijk hier nog even terug wat er allemaal gebeurd is.

laatste tweet

verhalen

portretfoto

‘Bouwen aan nieuw HR-beleid’

Linda Verschuren
DP&O

Lees meer

Contact

Heb je een vraag aan de redactie?
Stel deze dan via avans200@avans.nl

Rent a Talent

vrijwilligers

Studenten en medewerkers zetten hun talenten in voor de Brabantse samenleving en zamelen daarmee geld in voor een goed doel. Dat is het idee van Rent a talent. Lees verder

Nieuws

Avans200 voorbij

Ons bijzondere jubileumjaar 2012 is bijna voorbij. En daarmee sluiten we Avans200 af.
Lees meer

tijdlijn

Oprichting Kweekschool

1-5-1905
Op den 14en Januari van het jaar onzes Heeren 1905, in het 2e jaar van het Pausschap van onzen H. Vader Pius X en het 7e jaar der regering van hare Majesteit Koningin Wilhelmina, werd door Z.W.R. Mgr. Petrus Leijten, 4en Bisschop van Breda, het contract geteekend, waardoor op verzoek van Vader Dimotheus, 3en Alg. Overste v/d Broeders der Congregatie v/d H. Aloysius te Oudenbosch de Bisschoppelijke Kweekschool voor R.K. Onderwijzers werd opgericht.

Lees meer

Avans200, de samenvatting!

Avans geschiedenis

facebook

sponsoren